Долорес Нұрғалиева: Жас ғалымдарды кәсіби тұрғыда дамыту университет оқытушыларының басты мақсаты

Жас ғалымдарды кәсіби тұрғыда дамыту университет оқытушыларының басты ұстанымы. Бұл тұрғыда Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ педагогика және білім беру менеджменті кафедрасының оқытушылары үздіксіз жұмыс істеп келеді, деп хабарлайды Qazaq.today ақпараттық агенттігі. Жоғары білім мазмұнын жаңарту, қазіргі заманның әлеуметтік-мәдени сын-тегеуріндеріне сәйкес келетін педагогикалық ойлаудың жаңа түріне бағдарлану, білім алушылардың зияткерлік, азаматтық-құқықтық, коммуникациялық, ақпараттық салаларда түйінді құзыреттерді қалыптастырудың басымдылығы –  жоғары мектеп оқытушысының жеке тұлғасын дамытудың кәсіби ерекшеліктерінде көрініс табуы тиіс.

«Әр оқытушының өмірінде кәсіби қалыптасу маңызды орын алады. Кәсіби қалыптасу — бұл адамның  шексіз даму мүмкіндігін болжайтын біраз уақытты талап ететін,  ұзақ, көпжылдық, іс жүзінде шексіз процесс. Бұл процесс әртүрлі мақсаттармен байланысты және педагогикалық қызметтің әртүрлі кезеңдерінде әртүрлі мазмұнға ие. Қазақстандық білім беру жүйесінің мамандарды даярлау нәтижесін бағалаудың құзыретті моделіне көшуіне байланысты,  қазіргі уақытта кәсіби құзыреттілік туралы жиі айтылады», — деді әл-Фараби атындағы ҚазҰУ педагогика және білім беру менеджменті кафедрасының аға оқытушысы, п.ғ.к. Долорес Нұрғалиева.

Жас ғалымдардың кәсіби тұлғалық даму барысында:

—   кәсіби қадам (кәсіптік оқыту нысанын, білім беру ұйымын таңдау) тұрғысынан көрсетілген кәсіби өзін-өзі анықтау;  

—  мамандықты меңгерумен, белгілі бір сала бойынша білім алумен, яғни өзін-өзі тану, өзін-өзі дамыту, өзін-өзі көрсету;

— бейімделу (тәуелділік), кәсіби қызметтегі нормалар мен талаптарды, қызмет технологиясын игеру; 

— жас ғалымның кәсіби міндеттерін табысты атқару;

— жас ғалымның кейбір ерекше қасиеттерімен, дағдыларымен немесе әмбебаптығымен, кәсіптік салада кең бағыттылығымен, кәсіби қызметтің өзіндік стилінің болуы;

— өзінің кәсіби шеңберінде және ғылыми тағылымадан өткен оқу орнында өзінің зияткерлік әлеуетін танытуы, жас ғалым және оқытушы өзінің кәсіби құзыреттілігін – яғни, мотивациялық-құндылықтық, когнитивтік (білім), аффективтік (эмоционал-еріктік реттеу қабілеті және т.б.), конативті (білік, дағды, мінез-құлық) компоненттердің бірлігіне, сондай-ақ оқытушының тиісті әмбебап және кәсіби құзыреттілікті меңгеру деңгейінде көрсетілген кәсіби маңызды қасиеттер мен қабілеттерге негізделген тұлғаның интегралдық сипаттамасын меңгеріп шығуына кафедраның ғалым алқасы атсалысады.

«Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-ң, педагогика және білім беру менеджменті кафедрасы жас мамандардың кәсіби құзіреттілігін қалыптастыруда,  ғалымдармен кездесулер ұйымдастырады, оқытушылар өздерінің  ғылыми тәжірибесімен бөлісіп, өзекті мәселелерді талдап, оның шешімін бірігіп іздестіреді. Жоғары мектеп оқытушысының кәсіби құзыреттілігі педагогикалық қызметті меңгеру барысында құзыреттілік түрінде көрінеді, ал педагогикалық тәжірибеде білім, білік және дағды жиынтығын іске асыру қабілетімен сипатталады», — деді ғалым.